Amerika

Gezien de vorderingen die Jayden maakt met zijn genezing is er een mogelijkheid dat hij naar Amerika kan voor een vervolgbehandeling, waarmee de genezingskans enorm wordt vergroot (met 20%). Zie ook het menu item over Amerika op deze site. Deze behandeling wordt door de zorgverzekeraar in Nederland vergoed voor Jayden (DSW). Het is van belang voor Jayden dat beide ouders en zo mogelijk ook de partners aanwezig kunnen zijn in Amerika.

Waarom het hele gezin in Amerika?

De behandeling in Amerika heeft een duur van minimaal vijf maanden met eventuele uitloop. De behandeling is erg zwaar voor Jayden en het is van groot belang dat zijn naasten bij hem aanwezig zullen zijn om hem en elkaar tijdens deze ingrijpende situatie te steunen.

Kosten als huisvesting, reiskosten, vervoerskosten, kosten van levensonderhoud en eventuele inkomstenderving vallen niet onder de vergoeding van de verzekering. Aangezien wij deze kosten, niet alleen kunnen dragen, moeten wij geld inzamelen om dit voor Jayden te kunnen realiseren.

De stichting

De oprichting van stichting KanjerJayden is een feit! Dinsdag 10 januari 2012 hebben wij de akte kosteloos getekend bij notariskantoor Van Gastel te Vlaardingen. Vervolgens is het KvK nummer aangevraagd en hebben wij een bankrekeningnummer! De notariële akte van oprichting van de stichting KanjerJayden kan op verzoek toegestuurd/ingezien worden.

KvK-nummer 54403030

De stichting KanjerJayden wordt vertegenwoordigd door de volgende personen:

Ernest van Deijl (Voorzitter)

Raymond Overweg (Penningmeester)

Sandra van Deijl (Secretaris)

Mocht Jayden onverhoopt niet naar Amerika of een ander ‘behandel-land’ kunnen voor deze vervolgbehandeling is er in de statuten vastgelegd dat donaties worden geretourneerd (indien gewenst) of dat deze gedoneerd worden aan andere neuroblastoom patiënten.

De acties staan onder het kopje acties op de site. Natuurlijk zijn andere acties van harte welkom en kunt u die te allen tijde aan ons doorgeven. Ook is er de mogelijkheid om een bedrijfslogo op de site te plaatsen. Dit kunt u per mail aan ons doorgeven (jayden@kanjerjayden.nl).

Algemene informatie

Doneer via de bank

U kunt uw bijdrage doneren op bankrekeningnummer 1699.99.939 (Rabobank) t.n.v. Stichting KanjerJayden.

IBAN: NL64 RABO 0169999939 / BIC RABONL2U

Wij danken u voor uw bijdrage om Jayden te helpen om de behandeling in Amerika te kunnen realiseren, waarmee Jayden zijn kansen met 20% verhoogd worden op weg naar genezing.

 

 

Reacties zijn gesloten.